Últimas novas da carreira profesional

  • Carreira profesional
  • Sanidade Pública

O SERGAS informa de que está resolto o procedemento extraordinario (ENCADRAMENTO) de acceso ao GRAO I de carreira profesional dirixido ao persoal estatutario temporal.

  • Neste procedemento extraordinario xa obtiveron o recoñecemento do grao I un total de 705 profesionais.  
  • O pago do complemento de carreira recoñecido realizarase neste mes de marzocon efectos retroactivos dende o mes de xaneiro.  
  • As resolucións estimatorias do grao I enviaranse a cada profesional vía notifica.gal e estarán dispoñibles en FIDES nos proximos días.

 

 

IMPORTE MENSUAL POR GRAO

IMPORTE ANUAL POR GRAO

Licenciados/as sanitarios/as

278,78

3.345,36

Diplomados/as sanitarios/as

174,24

2.090,88

Grupo A1 de xestión e servizos

224,40

2.692,80

Grupo A2 de xestión e servizos

157,05

1.884,60

Grupo C1 de xestión e servizos e técnicos/as superiores de FP

101,28

1.215,36

Grupo C2 de xestión e servizos e técnicos/as de grao medio de FP

85,97

1.031,64

Grupo AP de xestión e servizos

69,46

833,52

Volver