Acomodos internos Hospital de Monforte

  • Monforte

Acabamos de recibir este correo da dirección:

Bo día. Por medio deste correo, informámosvos que a partires do día 1 de maio, reactivaremos o prazo de 6 meses establecido para ubicar o persoal que obtivo posto no proceso de traslados internos, prazo que se encontraba en suspensión por mor da situación de pandemia que vivimos en virtude do Real Decreto 463/2020.  (O prazo iniciouse á día seguinte da publicación da Resolución do proceso de AA.II. - 12 de marzo e suspendeuse o 14 de marzo, data de publicación do RD 463/2020).

A incorporación efectiva farase de xeito progresivo, no prazo de 6 meses seguintes a data referenciada.

Volver