ACTUALIZACIÓN PROCEDEMENTO IT POR COVID-19

  • Monforte

PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN NA INCAPACIDADE TEMPORAL NA ATENCIÓN PRIMARIA FRONTE Á EXPOSICIÓN AO NOVO CORONAVIRUS EN GALICIA NO CASO DE PROFESIONAIS SANITARIOS E SOCIOSANITARIOS. Descargar procedemento

Nota aclatoria: Ainda que no documento pon persoal sanitario refírese a todo o persoal.

Volver