Apertura do prazo de inscrición nas listas de selección temporal da categoría de Técnico/a de saúde de atención primaria

Prazo de inscrición de 10 días hábiles, do 11 ao 24 de xaneiro de 2022

  • Atención primaria
  • Sanidade Pública
  • Selección Temporal

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais de técnico/a de saúde de atención primaria no ámbito das institucións sanitarias do Sistema público de saúde de Galicia.

Prazo de inscrición: 10 días hábiles (do 11 ao 24 de xaneiro de 2022)

Inscrición a través do FIDES

Titulación: Título universitario oficial de graduado/a ou licenciado/a en Medicina e Cirurxía

Baremo de méritos: o recollido nesta resolución

Seguinte actualización, será a 31 de outubro de 2021 conxuntamente co resto de categorías.

 

Volver