Apróbase o concurso específico de enfermeiras/os especialista en enfermaría pediátrica

Reunión de Mesa Sectorial do 8 de maio de 2020

 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública

Hoxe, 8 de maio de 2020, aprobouse o concurso específico de enfermeiras/os especialista en Pediatría na reunión celebrada de mesa sectorial.

Durante a negociación do decreto 81/2016, do 23 de xuño , polo que se crea no SERGAS a categoría estatutaria de enfermeira especialista, desde CIG-SAÚDE exiximos que o persoal fixo puidese acceder á praza de especialista mediante o concurso, e non por oposición, tal como recolle o artigo 34 do Estatuto Marco, e así o conseguimos.

Despois de 3 anos de retraso, e logo de que dende CIG-SAÚDE insistíramos na súa convocatoria, vaise a publicar a convocatoria do concurso específico para estes/as enfermeiros/as especialistas.

Poderán participar no concurso específico as enfermeiras que reúnan os seguintes requisitos a 15 de xullo de 2016, data de entrada en vigor do decreto da categoría:

- Ser persoal fixo con destino no Sergas
- Ter destino no centro onde se convoca a praza
- Acreditar a especialidade de Enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica.

Convocaranse 181 prazas en toda Galiza.
O concurso vaise celebrar en dúas convocatorias:

80% ANO 2020

 • A CORUÑA 31
 • OURENSE 19
 • FERROL 14
 • PONTEVEDRA 12
 • SANTIAGO 24
 • VIGO 33
 • LUGO 15
 • TOTAL 148 PRAZAS

20% PRIMEIRO TRIMESTRE ANO 2021

 • TOTAL 33 PRAZAS

Desde CIG-SAÚDE solicitamos que na primeira convocatoria do ano 2020 se convocasen o 100% das prazas, e na segunda do ano 2021, se convocasen as prazas que non se contabilizaran no primeiro proceso, máxime cando falamos de 33 prazas máis, e de un retraso de máis de 3 anos na convocatoria. PERO NON FOI POSIBLE.

Ver documento

Volver