Calendario laboral 2016

  • Calendario Laboral

  • Calendario Laboral 2016. Decreto 103/2015 do 15 de xullo, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galiza do calendario laboral para o ano 2016. Descargar PDF
  • Festas locais Galiza. Resolución do 26 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais con carácter local para o ano 2016, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galiza. Descargar PDF
  • Calendario Laboral 2016 (Estado). Resolución de 19 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2016. PDF (BOE-A-2015-11348 - 4 páxs. - 298 KB)
  • Días Inhábiles para Cómputos de Prazos 2016. Resolución de 3 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se estabelece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2016, a efectos de cómputos de prazos. PDF (BOE-A-2015-12438 - 2 páxs. - 277 KB)
  • Días Inhábiles para Cómputos de Prazos 2016 - Modificación tras a entrada en vigor da lei 39/2015. Resolución de 28 de setembro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se estabelece o calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de prazos, no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2016, a partir do día 2 de outubro de 2016. PDF (BOE-A-2016-8961 - 3 páxs. - 277 KB)

Volver