Carreira profesional

Publícase hoxe en DOG accesos ordinario e extraordinarios de 2022, e acordo de incorporación de todo o persoal temporal

  • Carreira profesional
  • Sanidade Pública

Publicado hoxe en DOG:

RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican os novos requisitos e se inicia un novo prazo para acceder ao grao inicial de carreira profesional, se convoca o procedemento ordinario de acceso aos graos I a IV correspondente ao ano 2022 e se tramita un procedemento extraordinario de acceso ao grao I dirixido ao persoal estatutario temporal.

Enlace DOG.

ORDE do 25 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo da Mesa Sectorial, do 28 de outubro de 2022, sobre as futuras convocatorias de acceso aos graos de carreira profesional.

Enlace DOG.

 

Volver