CIG-SAÚDE denuncia o pacto de selección temporal do SERGAS

  • Sanidade Pública
  • Selección Temporal

Unha vez rematada a vixencia do actual pacto de selección temporal do SERGAS, CIG-SAÚDE vén de presentar ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do SERGAS, a denuncia correspondente, para iniciar a negociación dun novo pacto de selección temporal.

É necesario mais ca nunca abrir esta mesa de negociación para mellorar todos aqueles aspectos que están lesionando ao persoal inscrito nas listas de contratación.

É imprescindible dispor dunha sistema áxil e transparente que dea seguridade as/os aspirantes.

Outra política de contratación é posible.

Volver