CIG-Saúde esixe a participación do persoal na planificación da vacinación COVID

Escrito dirixido ao Conselleiro de Sanidade

  • Coronavirus
  • Sanidade Pública

As noticias que chegan a través dos medios de comunicación sobre a inmediata posta en marcha do proceso de vacinación fronte ao SARS-CoV-2 espertan a preocupación das profesionais, especialmente das de Atención Primaria, sobre a planificación e desenvolvemento desta campaña de vacinación, que presenta características diferenciais cos programas de vacinación habituais, entre outros:

• A esixencia de condicións de frío extraordinarias no transporte e almacenamento dalgunhas vacinas.
• A distribución en viais multidose, que requiren planificar as citacións para evitar a perda de dose.
• A posible coincidencia de uso de diferentes vacinas, con diferentes formatos e instrucións específicas de manexo.
• A necesidade de completar a cobertura de vacinación con dúas doses, nun contexto de uso de diferentes vacinas.
• A necesidade de manter a distancia física e as medidas preventivas durante o proceso.
• As características especiais do Rexistro de vacinación.
• A necesidade de considerar posibles puntos de vacinación adicionais aos habituais.

Temos información de que se está a estudar, no contexto da “estratexia de vacinación da COVID-19” do Ministerio de Sanidade, o protocolo que responda ás cuestións anteriores.

Desde CIG-Saúde solicitamos que se teña en conta a opinión das profesionais con experiencia acreditada en campañas de vacinación, especialmente da Atención Primaria, neste proceso.

Desde CIG-Saúde tamén solicitamos que se planifique un proceso de formación e información ao conxunto de profesionais, a desenvolver o antes posible, no que se contemplen os criterios de prioridade dos grupos de poboación a vacinar, os aspectos fundamentais relacionados coa loxística e os criterios técnicos do proceso de vacinación.

Non se entendería que as persoas responsables de desenvolver unha campaña de vacinación tan especial tiveran esta información polos medios de comunicación.

Volver