Comisión seguimento carreira profesional

  • Carreira profesional
  • Sanidade Pública

Comisión de seguimento de carreira profesional  9 novembro 2022

Convocatorias do ano 2022:

  • Prazo de solicitudes de 2 meses, probablemente remataría o 25 xaneiro de 2023.
  • Méritos causados e rexistrados en FIDES ata a finalización do prazo de solicitudes.

TODO o persoal que non teña recoñecido os graos de carreira (do I ao IV) ten que solicitar o GRAO INICIAL, aínda que xa o teña recoñecido (para que os efectos administrativos se computen ao 07/08/2018 ou o primeiro día posterior en activo).

Volver