Concurso de méritos en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área.

Publicado hoxe en DOG

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

Advertida a omisión dunha parte do anexo I, nas páxinas 31503 e 31504 da referida disposición, publicada no Diario Oficial de Galicia número 98, do 25 de maio de 2023, cómpre proceder á súa publicación completa.

Relación de categoría/especialidade, prazas e titulación de acceso

Categoría/especialidade

Total prazas ofertadas

Reserva
discapacidade xeral

Promoción interna

Facultativo/a especialista en Alergoloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Análises clínicas

3

 

1

Facultativo/a especialista en Anatomía patolóxica

1

 

 

Facultativo/a especialista en Anestesioloxía e Reanimación

5

 

1

Facultativo/a especialista en Aparello dixestivo

1

 

 

Facultativo/a especialista en Cardioloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

11

1

3

Facultativo/a especialista en Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

9

 

2

Facultativo/a especialista en Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

2

 

1

Facultativo/a especialista en Endocrinoloxía Nutrición

2

 

1

Facultativo/a especialista en Farmacia Hospitalaria

4

 

1

Facultativo/a especialista en Hematoloxía e Hemoterapia

3

 

1

Facultativo/a especialista en Medicina Física e Rehabilitación

1

 

 

Facultativo/a especialista en Medicina Interna

22

2

6

Médico/a de Hospitalización a domicilio

2

 

1

Médico/a de Urxencias Hospitalarias

9

 

2

Facultativo/a especialista en Microbioloxía e Parasitoloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Nefroloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Neuroloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Obstetricia e xinecoloxía

9

 

2

Facultativo/a especialista en Oftalmoloxía

4

 

1

Facultativo/a especialista en Otorrinolaringoloxía

2

 

1

Facultativo/a especialista en Pediatría e as súas áreas específicas

12

1

3

Facultativo/a especialista en Radiodiagnóstico

7

 

2

Facultativo/a especialista en Reumatoloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Uroloxía

1

 

 

Total prazas hospitais distritos sanitarios Lei 2/2022

116

4

29

Facultativo/a especialista en Psiquiatría

44

3

11

Facultativo/a especialista en Psicoloxía Clínica

37

2

9

Total prazas saúde mental

81

5

20

PRAZAS POR CENTRO, CATEGORÍA E ESPECIALIDADE HOSPITAIS COMARCAIS

ÁREA SANITARIA

HOSPITAL

ESPECIALIDADE

PRAZAS

A.S. CORUÑA E CEE

Hospital Público de Cee

FEA Anestesioloxía e reanimación

2

Médico/a de Urxencias Hospitalarias

2

FEA Obstetricia e xinecoloxía

2

FEA Oftalmoloxía

2

TOTAL A.S. CORUÑA E CEE

8

A.S. SANTIAGO DE COMPOSTELA E BARBANZA

Hospital Público de Barbanza

FEA Análises clínicas

2

FEA Anestesioloxía e reanimación

1

FEA Obstetricia e xinecoloxía

1

Médico/a de HADO

1

FEA Cirurxía ortopédica e traumatoloxía

1

FEA Medicina Interna

4

FEA Pediatría e as súas áreas específicas

2

FEA Radiodiagnóstico

1

TOTAL A.S. SANTIAGO DE COMPOSTELA E BARBANZA

13

A.S. LUGO, A MARIÑA E MONFORTE DE LEMOS

Hospital Público da Mariña

FEA Alergoloxía

1

FEA Cardioloxía

1

FEA Cirurxía ortopédica e traumatoloxía

1

FEA Cirurxía xeral e do aparello dixestivo

1

FEA Farmacia hospitalaria

1

FEA Hematoloxía e hemoterapia

1

FEA Medicina Interna

4

FEA Nefroloxía

1

FEA Neuroloxía

1

FEA Obstetricia e xinecoloxía

2

FEA Pediatría e as súas áreas específicas

2

FEA Radiodiagnóstico

1

FEA Uroloxía

1

Médico/a de Urxencias Hospitalarias

2

Hospital Público de Monforte

FEA Anatomía patolóxica

1

FEA Anestesioloxía e reanimación

2

FEA Aparello dixestivo

1

FEA Cirurxía ortopédica e traumatoloxía

2

FEA Cirurxía xeral e do aparello dixestivo

3

FEA Dermatoloxía médico cirúrxica e venereoloxía

1

FEA Farmacia hospitalaria

1

FEA Medicina física e rehabilitación

1

FEA Medicina Interna

5

FEA Obstetricia e xinecoloxía

2

FEA Otorrinolaringoloxía

1

FEA Pediatría e as súas áreas específicas

1

TOTAL A.S. LUGO, A MARIÑA E MONFORTE DE LEMOS

41

A.S. OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

Hospital público do Barco de Valdeorras

FEA Cirurxía xeral e do aparello dixestivo

2

FEA Dermatoloxía médico cirúrxica e venereoloxía

1

FEA Endocrinoloxía e nutrición

1

FEA Farmacia hospitalaria

2

Médico/a de HADO

1

FEA Hematoloxía e hemoterapia

2

FEA Medicina Interna

2

FEA Microbioloxía

1

FEA Obstetricia e xinecoloxía

2

FEA Oftalmoloxía

1

FEA Otorrinolaringoloxía

1

FEA Pediatría e as súas áreas específicas

1

FEA Radiodiagnóstico

1

Médico/a de Urxencias Hospitalarias

2

Hospital público de Verín

FEA Pediatría e as súas áreas específicas

2

Médico/a de Urxencias Hospitalarias

3

FEA Medicina Interna

3

FEA Oftalmoloxía

1

FEA Cirurxía ortopédica e traumatoloxía

4

FEA Cirurxía xeral e do aparello dixestivo

3

FEA Endocrinoloxía e nutrición

1

FEA Análises clínicas

1

FEA Reumatoloxía

1

TOTAL A.S. OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

39

A.S. PONTEVEDRA E O SALNÉS

Hospital público do Salnés

FEA Cirurxía ortopédica e traumatoloxía

3

FEA Medicina Interna

4

FEA Pediatría e as súas áreas específicas

4

FEA Radiodiagnóstico

4

TOTAL A.S. PONTEVEDRA E O SALNÉS

15

TOTAL SERGAS

116

PRAZAS POR CENTRO E ESPECIALIDADE SAÚDE MENTAL

AREA SANITARIA

HOSPITAL

CATEGORÍA

PRAZAS

A.S. CORUÑA E CEE

Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

FEA Psiquiatría

10

FEA Psicoloxía clínica

6

TOTAL A.S. CORUÑA E CEE

16

A.S. FERROL

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

FEA Psiquiatría

3

FEA Psicoloxía clínica

5

TOTAL A.S. FERROL

8

A.S. SANTIAGO DE COMPOSTELA E BARBANZA

Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago

FEA Psiquiatría

8

FEA Psicoloxía clínica

6

TOTAL A.S. SANTIAGO DE COMPOSTELA E BARBANZA

14

A.S. LUGO, A MARIÑA E MONFORTE DE LEMOS

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

FEA Psiquiatría

4

FEA Psicoloxía clínica

4

Hospital Público de A Mariña

FEA Psiquiatría

1

Hospital Público de Monforte

FEA Psiquiatría

1

TOTAL A.S. LUGO, A MARIÑA E MONFORTE DE LEMOS

10

A.S. OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense

FEA Psiquiatría

1

FEA Psicoloxía clínica

4

TOTAL A.S. OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

5

A.S. VIGO

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

FEA Psiquiatría

11

FEA Psicoloxía clínica

8

TOTAL A.S. VIGO

19

A.S. PONTEVEDRA E O SALNÉS

Complexo Hospitalario Universitario de
Pontevedra

FEA Psiquiatría

5

FEA Psicoloxía clínica

4

TOTAL A.S. PONTEVEDRA E O SALNÉS

9

TOTAL SERGAS

81

Volver