Convocatoria concurso de méritos de varias categorías de persoal facultativo/a especialista de área

Publicado hoxe en DOG

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca proceso selectivo, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área.

Os requisitos de participación deberán acreditarse polo/a aspirante dentro do prazo de presentación de solicitudes previsto (do 26 de maio ata o 16 de xuño de 2023), agás o relativo á titulación de acceso, que se admitirá a súa acreditación ata o último día do prazo de reclamación contra a lista provisional de admitidos/excluídos do proceso.

Relación de categoría/especialidade, prazas e titulación de acceso:

Categoría/especialidade

Total prazas ofertadas

Reserva discapacidade xeral

Promoción interna

Facultativo/a especialista en Alergoloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Análises clínicas

3

 

1

Facultativo/a especialista en Anatomía patolóxica

1

 

 

Facultativo/a especialista en Anestesioloxía e Reanimación

5

 

1

Facultativo/a especialista en Aparello dixestivo

1

 

 

Facultativo/a especialista en Cardioloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

11

1

3

Facultativo/a especialista en Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

9

 

2

Facultativo/a especialista en Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

2

 

1

Facultativo/a especialista en Endocrinoloxía Nutrición

2

 

1

Facultativo/a especialista en Farmacia Hospitalaria

4

 

1

Facultativo/a especialista en Hematoloxía e Hemoterapia

3

 

1

Facultativo/a especialista en Medicina Física e Rehabilitación

1

 

 

Facultativo/a especialista en Medicina Interna

22

2

6

Médico/a de Hospitalización a domicilio

2

 

1

Médico/a de Urxencias Hospitalarias

9

 

2

Facultativo/a especialista en Microbioloxía e Parasitoloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Nefroloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Neuroloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Obstetricia e xinecoloxía

9

 

2

Facultativo/a especialista en Oftalmoloxía

4

 

1

Facultativo/a especialista en Otorrinolaringoloxía

2

 

1

Facultativo/a especialista en Pediatría e as súas áreas específicas

12

1

3

Facultativo/a especialista en Radiodiagnóstico

7

 

2

Facultativo/a especialista en Reumatoloxía

1

 

 

Facultativo/a especialista en Uroloxía

1

 

 

Total prazas hospitais distritos sanitarios Lei 2/2022

116

4

29

Facultativo/a especialista en Psiquiatría

44

3

11

Facultativo/a especialista en Psicoloxía Clínica

37

2

9

Total prazas saúde mental

81

5

20

Volver