Convocatoria de concurso de traslados aberto e permanente para a categoría de médico/a xeral do CTG

  • Concurso de traslados
  • Sanidade Pública

Hoxe publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario da categoría de médico/a xeral do Centro de Transfusión de Galicia (na actualidade Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos).

Para o ciclo de adxudicación do ano 2021 ábrese un prazo de inscrición de un mes, do 2 de febreiro ao 1 de marzo de 2021.

A partires dese momento, esta categoría rexirase polas bases do concurso de traslados aberto e permanente conxuntamente co resto de categorías.

Volver