Cursos ACIS de autoformación

  • Formación
  • Sanidade Pública

Informamos dos cursos de autoformación a disposición do persoal do SERGAS na plataforma Aula Virtual da Axencia Galega de Coñecemento (ACIS) en materias relacionadas coa prevención de riscos laborais, a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e a violencia de xénero:

Cód.: Curso:


218364 Prevención de riscos biolóxicos.
218365 Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
218366 A violencia cara as mulleres; cómo detectala. Actuación desde o Servizo Galego de Saúde.
218367 Hixiene de mans na atención sanitaria.
218372 Básico de prevención de riscos laborais.
218624 Coñecementos básicos e medidas preventivas ante o SARS-CoV-2.

Estes cursos veñen a completar a xa existente oferta formativa, sobre todo no eixo do marco actual da situación de pandemia, e estarán dispoñibles ata o 31 de decembro do 2021.

Volver