Cursos online 2020

Meses de novembro e decembro

  • Formación
  • Sanidade Pública

DIRIXIDOS A TODAS AS CATEGORÍAS

IGUALDADE DE XÉNERO E SAÚDE

30/10/2020 - 30/11/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/77,c-43

MANEXO DE SITUACIÓNS DE VIOLENCIA EXTERNA

04/11/2020 – 04/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/17,c-43

CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS  NO SECTOR SANITARIO:

06/11/2020 – 30/11/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/55,c-43

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES  E VIOLENCIA DE XÉNERO

13/11/2020 – 11/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/90,c-43

HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN

20/11/2020 – 18/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/47,c-43

VIOLENCIA DE XÉNERO

01/12/2020-18/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/15,c-43

DIRIXIDOS A TODAS AS CATEGORÍAS CON ATENCIÓN DIRECTA AO/Á PACIENTE

ACTUACIÓN CON PACIENTES E FAMILIARES EN SITUACIÓN DE CRISE E/OU EMERXENCIA SANITARIA

30/10/2020 – 16/11/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/85,c-49

ACTUACIÓN CON USUARIOS VIOLENTOS E/OU AGRESIVOS

11/11/2010 – 11/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/75,c-49

PRIMEIROS AUXILIOS PSICOLÓXICOS

01/12/2020 – 18/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/86,c-49

ATENCIÓN A PACIENTES INMIGRANTES. INTERCULTURIDADE E SERVIZOS SANITARIOS

15/12/2020 – 30/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/76,c-49

DIRIXIDOS A TCAEs

COIDADOS PSICOLÓXICOS E DE COMUNICACIÓN NO PACIENTE CON ALZHEIMER

30/10/2020- 19/11/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/88,c-11

INTRODUCIÓN ÁS ENFERMIDADES  DO SISTEMA NERVIOSO. DEMENCIAS.

10/11/2020 – 10/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/91,c-11

COIDADOS NAS ALTERACIÓNS E NO DETERIORO FÍSICO

16/11/2020 – 15/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/89,c-11

DIRIXIDOS A CELADORES/AS

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A EN PLANTA: MOBILIZACIÓN E TRASLADO DE PACIENTES

02/11/2020 – 30/11/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/94,c-44

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NA UNIDADE DE COIDADOS INTENSIVOS

13/11/2020 – 30/11/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/74,c-44

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A EN QUIRÓFANO

01/12/2020 – 18/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/14,c-44

DIRIXIDOS A PERSOAL DE COCIÑA

DIETAS TERAPÉUTICAS PARA PATOLOXÍAS ESPECÍFICAS

06/11/2020- 27/11/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/81,c-45

ACHEGA DE NUTRINTES A TRAVÉS DOS ALIMENTOS

17/11/2020 – 07/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/79,c-45

OPERACIÓNS BÁSICAS NA COCIÑA HOSPITALARIA

30/11/2020-17/12/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/80,c-45

Volver