Cursos online acreditados para enfermeiras/os

  • Formación

ACTUALIZACIÓN DE COÑECEMENTOS NO COIDADO DE FERIDAS CRÓNICAS PARA O/A PROFESIONAL DE ENFERMARÍA

20/08/2020 – 30/09/2020

30 H – 3,3 CRÉDITOS CFC

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/12,c-21

 

COÑECEMENTO E PREVENCIÓN DA OBESIDADE

01/09/2020 – 21/09/2020

15 H – 2 CRÉDITOS CFC

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/11,c-17

 

ATENCIÓN NO EMBARAZO E PUERPERIO

02/09/2020 – 29/09/2020

20 H – 2,4 CRÉDITOS CFC

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/21,c-9

 

PROTOCOLO E COIDADO DE ÚLCERAS E FERIDAS CRÓNICAS

05/10/2020 – 13/11/2020

30 H – 3,3 CRÉDITOS CFC

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/19,c-21

 

MECÁNICA DO PARTO E POSIBLES COMPLICACIÓNS DA MESMA

19/10/2020 – 27/11/2020

30 H – 3,3 CRÉDITOS CFC

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/18,c-26

 

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN NO MALTRATO INFANTIL. PERSOAL DE ENFERMARÍA

26/10/2020 – 13/11/2020

15 H - 2 CRÉDITOS CFC

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/24,c-27

 

www.costalugoformacion.es

info@costalugoformacion.es

982 98 66 56

Volver