Cursos online mes de agosto

  • Formación

DIRIXIDO A CELADORES/AS

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NA UNIDADE DE COIDADOS INTENSIVOS

10/08/2020- 30/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/74,c-44

DIRIXIDO A PERSOAL DE COCIÑA

DIETAS PARA PATOLOXÍAS ESPECÍFICAS

13/08/2020 – 30/09/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/81,c-45

DIRIXIDO A TODAS AS CATEGORÍAS CON ATENCIÓN AO PACIENTE

PRIMEIROS AUXILIOS PSICOLÓXICOS

08/08/2020 – 30/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/86,c-49

DIRIXIDO A TODAS AS CATEGORÍAS (SANITARIAS E NON SANITARIAS)

MANEXO DE SITUACIÓNS DE VIOLENCIA EXTERNA EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

03/08/2020 – 29/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/17,c-43

VIOLENCIA DE XÉNERO. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

15/08/2020 -08/09/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/15,c-43

HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

12/08/2020 – 10/09/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/47,c-43

DIRIXIDO A TCAEs

INTRODUCIÓN AS ENFERMIDADES DO SISTEMA NERVIOSO. DEMENCIAS

17/08/2020 – 10/09/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-cig/91,c-11

 

www.costalugoformacion.es

info@costalugoformacion.es

982 98 66 56

Volver