Datos relativos ao seguimento COVID dos profesionais da área sanitaria

  • O Barco

Xúntanse os datos de seguimento Covid nos traballadores da área sanitaria do sábado, domingo e luns

25-26-27/4 /2020

CENTRO

TRABALLADORES QUE FIXERON PROBA

TRABALLADORES EN CORENTENA

INGRESADOS

POSITIVOS

PENDENTES DE RESULTADOS

NEGATIVOS

ÁREA SANITARIA

694

113

8

83

26

585

CHOU

468

81

6

51

23

394

AP

174

18

1

17

2

155

BARCO

28

11

1

12

1

15

VERÍN

24

3

0

3

0

21

DATA 28-04-20

Xuntamos datos actualizados da situación global da pandemia na área sanitaria; obviamente para o voso exclusivo coñecemento.

  • casos activos        1353
  • UCI                           14
  • Hosp. convenc.    140 (inclúen os 9 do HPV + 9 seguidos por HADO en Fátima)

Volver