Datos relativos ao seguimento Covid dos profesionais da área sanitaria de Ourense

  • O Barco

Xuntamos datos de seguimento do Covid nos/as traballadores/as da área sanitaria de Ourense

CENTRO TRABALLADORES QUE FIXERON PROBA TRABALLADORES EN CORENTENA INGRESADOS POSITIVOS PENDENTES DE RESULTADOS NEGATIVOS
ÁREA SANITARIA 674 128 7 98 27 549
CHOU 453 92 5 64 24 365
AP 171 22 1 21 2 148
BARCO 26 11 1 10 1 15
VERÍN 24 3 0 3 0 21

Volver