Información da comisión central de contratacións

Reunión do 9 de abril de 2021

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Puntuación adicional outras categorías: médico/a asistencial e enfermeiro/a 061.

No plan de continxencias COVID do 2020, está incluída unha puntuación adicional pola dispoñibilidade nas listas durante o COVID para varias categorías.

A proposta da xerencia do 061, a Administración propón incluír estas categorías dentro das destinatarias desta puntuación adicional.

Apróbase co voto favorable de CCOO, CSIF e CESM-OMEGA.

CIG-SAÚDE deixamos claro que non estamos de acordo con esta puntuación adicional e que polo tanto non aceptamos que se inclúa a mais categorías.

 • Apertura de listas de médico/a de HADO.

Unha vez publicado o Decreto de creación da categoría de médico/a de HADO, apróbase a creación de listas de selección temporal de médico/a de HADO.

 • Abrirase un prazo de inscrición ata o 30 de xuño de 2021.
 • Incluirase dentro do pacto de selección temporal de FEAS.
 • As listas serán de ámbito autonómico con posibilidade de marcar distritos preferentes.
 • O baremo a aplicar será o da OPE de FEAs.
 • Non incluirá nota de OPE, só a nota do galego. Non se valorará a nota de OPE de outras categorías.

Queda pendente de publicación no DOG a inclusión desta categoría dentro do pacto de selección temporal e a apertura do prazo de inscrición.

 • Proposta de acordo dun réxime transitorio para a aplicación das listas de persoal licenciado sanitario de atención hospitalaria.

A Administración presentounos durante a celebración da comisión unha proposta de transición para as listas de selección temporal de FEAs:

 • Compromiso de publicación das listas definitivas en setembro de 2021.
 • Actualización das listas de FEAS a continuación, coas persoas inscritas a 30 de xuño de 2021. Intención de que se publiquen as provisionais en marzo de 2022 e as definitivas en maio, e actualizar as listas novamente a 30 de xuño de 2022.
 • Garantía de continuidade ás persoas con servizos prestados continuados durante mais de 2 anos, ata a resolución da OPE da súa correspondente categoría/especialidade.

A Directora de RRHH comprometeuse a estudiar a estabilización das prazas que durante anos se están a cubrir con contratos eventuais.

CIG-Saúde congratulámonos de que se publiquen as listas definitivas e que estas categorías entren no proceso de listas tal e como estaba pactado; e tamén por presentarnos unha proposta de transición que desbloquee a situación, e que permita que se normalice a contratación destas categorías.

Esta proposta será valorada na próxima Mesa sectorial de sanidade.

 • Rogos e preguntas.

CIG-Saúde preguntamos se o contrato de continuidade de emerxencia sanitaria de un ano, tiña a consideración de longa duración. A Administración informa que é un contrato de longa duración e que efectivamente só ten a mellora da interinidade.

CIG-Saúde denunciamos que non se trouxera á comisión central a valoración da preferencia das listas de enfermeira/o especialista en enfermaría familiar e comunitaria e enfermaría pediátrica nas contratacións dentro do ámbito destas especialidades. A Administración contestou que é un tema que se abordará na negociación do novo pacto.

CIG-Saúde solicitamos que ás mulleres embarazadas ou en situación de maternidade se lles ofrezan todos os contratos que lles correspondan, tanto os de longa coma os de curta duración.

Volver