Información destinos adxudicados OPE

Categorías de celador/a (quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral), enfermeiro/a e grupo auxiliar da función administrativa

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

Infórmase que desde hoxe está dispoñible na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es/emprego público), para consulta polos/as aspirantes e a efectos informativos, a relación de destinos adxudicados no proceso selectivo para o acceso ás categorías de:

- celador/a (quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral),

- enfermeiro/a

- grupo auxiliar da función administrativa.

Os/as aspirantes relaciónanse pola orde de prelación que, en aplicación das bases da convocatoria e segundo consta na Resolución do 22 de xuño de 2020, se seguiu en Fides/ expedient-e a efectos da adxudicación de destinos.

Volver