INSTRUCCIÓN SOBRE UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS E EPIS

  • Monforte

Achégase última instrución da Consellería, da Dirección Xeral de Saúde Pública, sobre a utilización de mascarillas e equipos de protección individual.

De novo hai colectivos como persoal de cociña e lavandería, que se obvian nestas instrucciones, a pesares de que temos constancia de casos positivos de COVID entre eles.

Descargar Instrucción

Volver