Modelo definitivo de respostas dos distintos exercicios e das puntuacións provisionais da fase de oposición dos procesos selectivos para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario licenciado sanitario

Publicado hoxe en DOG

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación do modelo definitivo de respostas dos distintos exercicios e das puntuacións provisionais da fase de oposición dos procesos selectivos para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario licenciado sanitario.

Publícase da páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), o modelo definitivo de respostas, aprobado polo órgano de selección, correspondente a cada un dos exercicios que integran a fase de oposición dos procesos selectivos para o ingreso na categoría de

Facultativo/a especialista de área nas especialidades de:

 • Alergoloxía,
 • Anatomía Patolóxica,
 • Anestesioloxía e Reanimación,
 • Anxioloxía e Cirurxía Vascular,
 • Aparello Dixestivo,
 • Cardioloxía,
 • Cirurxía Cardiovascular,
 • Cirurxía Oral e Maxilofacial,
 • Cirurxía Pediátrica,
 • Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora,
 • Cirurxía Torácica,
 • Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo,
 • Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía,
 • Endocrinoloxía e Nutrición,
 • Hematoloxía e Hemoterapia,
 • Medicina Física e Rehabilitación,
 • Medicina Intensiva,
 • Medicina Interna,
 • Medicina Preventiva e Saúde Pública,
 • Microbioloxía e Parasitoloxía,
 • Nefroloxía,
 • Neurocirurxía,
 • Neuroloxía,
 • Oftalmoloxía,
 • Oncoloxía Médica,
 • Otorrinolaringoloxía,
 • Pediatría e as súas áreas específicas,
 • Pneumoloxía,
 • Psicoloxía Clínica,
 • Psiquiatría,
 • Radiodiagnóstico,
 • Reumatoloxía,
 • Uroloxía,
 • Xeriatría,

e nas categorías de:

 • médico/a de admisión e documentación clínica,
 • médico/a asistencial do 061 e
 • médico/a coordinador do 061.

Publícase na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), as puntuacións provisionais obtidas polos/as aspirantes presentados/as aos exercicios da fase de oposición dos correspondentes procesos selectivos.

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante o tribunal, no prazo de cinco días hábiles seguintes ao da súa publicación, unicamente de existiren erros na confección aritmética da puntuación obtida.

As reclamacións deberán presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e deberán dirixirse á sede do tribunal para os efectos de comunicacións, situada na Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

A estimación ou desestimación das ditas reclamacións entenderase implícita na resolución pola que se aproben as puntuacións definitivas dos distintos exercicios, que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

Volver

An Error Occurred: Internal Server Error

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.