Novas instrucións de vacacións para o persoal do SERGAS no 2020

  • Permisos e licenzas
  • Sanidade Pública

O SERGAS ven de remitir a seguinte Instrución de vacacións para o persoal estatutario do SERGAS para este ano 2020.

  • Instrución 15/2020 sobre medidas relativas ao goce das vacacións regulamentarias do ano 2020 como consecuencia do coronavirus SARS-CoV-2. PDF

Volver