Oferta de emprego do persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma incluído no ámbito de aplicación da Lei 17/1989

Publicado hoxe en DOG

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

DECRETO 156/2023, do 14 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público, para o ano 2023, do persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma incluído no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas do persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma.

Relación prazas ofertadas OPE 2023 persoal sanitario funcionario Lei 17/1989, do 23 de outubro:

Clase

Total prazas ofertadas

Reserva discapacidade

ATS/DUE

3

 

Inspector/a médico/a

5

1

Licenciado/a en Bioloxía

2

 

Licenciado/a en Farmacia

4

1

Licenciado/a en Psicoloxía

2

 

Licenciado/a en Químicas

3

 

Total prazas

19

2

Volver