OPE: listas definitivas de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as da realización do exercicio de lingua galega

Publicado hoxe en DOG

Declarar, con carácter definitivo, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as da realización do exercicio de lingua galega, no concurso-oposición para o ingreso nas seguintes categorías:

Persoal facultativo:

Facultativo/a especialista de área nas especialidades de:

Persoal sanitario non facultativo:

Persoal de xestión e servizos:

Na categoría de celador/a inclúense, ademais, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as da realización do exercicio de lingua galega, na quenda de discapacidade intelectual.

Volver