Os nosos dereitos laborais seguen en estado de alarma

Seguen anulados os dereitos laborais e retributivos do persoal do SERGAS

 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública

A Consellaría Sanidade decreta o estado de alarma permanente para o persoal do SERGAS

 • Seguen anulados os dereitos laborais dos e das traballadoras.
 • Os dereitos retributivos levan 10 anos suspendidos.

Con data 12 de marzo de 2020, en pleno estado de alarma, a Xerencia do SERGAS edita a instrución nº 4/2020 sobre medidas en materia de persoal como consecuencia do COVID.

Agora sen estado de alarma, o SERGAS segue a aplicar ao seu persoal as medidas recollidas na devandita instrución.

Medidas en materia de persoal que seguen a estar vixentes:

 • Para o persoal temporal:
  • Fican suspendidos os dereitos a poder solicitar unha suspensión de chamamentos para poder descansar do abuso na contratación, ou para poder conciliar a vida persoal e familiar.
  • Seguen sen facer cómputos de xornada ao persoal temporal. Así, a xornada realizada a maiores nin se retribúe, nin se recupera.
 • Para o conxunto dos e das traballadoras:
  • Fica suspendido o dereito ao desfrute de vacacións, permisos e licenzas. O persoal do SERGAS segue sen poder desfrutar os seus días libres, e algún persoal non sabe cando poderá desfrutar as súas vacacións anuais.
  • Manteñen a obriga de ampliar a xornada laboral en función das necesidades asistenciais, que se fan desde a improvisación, e non desde a planificación de necesidades, obrigando ao persoal a estar permanentemente dispoñible.

Ante esta situación, desde CIG-SAÚDE vimos demandando a convocatoria urxente dunha reunión de mesa sectorial para abordar os seguintes temas:

.- Cómputos de xornada do persoal eventual.

.- Licenzas e permisos.

.- Desfrute dos días suspendidos durante a pandemia.

.- Rexistro das solicitudes de permiso e vacacións a través de FIDES.

.- Carteleiras de traballo.

.- Valor da hora de xornada complementaria.

.- Días de especial significado.

Feijóo segue a atribuírse, como mérito propio, o traballo desenvolvido polo persoal da sanidade pública na loita contra o COVID e os bos resultados acadados. Mentres, condena ao persoal a non poder desfrutar dos días de permiso, das vacacións, ou dos excesos de xornada realizada.

A precariedade laboral e a suspensión de dereitos non poden ser a norma consolidada no SERGAS. Esta situación hai que parala XA!

Estas políticas de persoal son as que exclúen ao persoal do sistema sanitario público.

Exiximos outras políticas de persoal, e que se respecten os dereitos laborais do persoal.

 

Convocatoria da reunión da MESA SECTORIAL XA.

Volver