Previsión da toma de posesión de OPE de diversas categorías

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

Infórmase que o luns, 7 de xuño publicaranse no Diario Oficial de Galicia as Resolucións de nomeamento dos/das aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de:

  • médico/a de familia,
  • odontólogo/a de atención primaria,
  • pediatra de atención primaria,
  • persoal de servizos xerais,
  • técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría,
  • fisioterapeuta,
  • enfermeiro/a especialista das especialidades de: enfermaría de saúde mental, enfermaría do traballo, enfermaría familiar e comunitaria e enfermaría obstétrico-xinecolóxica (matrón/a).

O prazo de toma de posesión, de un mes de duración, iníciase o martes, 8 de xuño e finaliza o mércores, 7 de xullo.

Volver