Previsión do concurso de traslados aberto e permanente do ano 2020

Acordado na mesa sectorial do 13 de novembro

  • Concurso de traslados
  • Sanidade Pública

Na Mesa Sectorial de hoxe 13 de novembro acordouse a resolución do concurso de traslados do ano 2020 coas seguintes medidas excepcionais:

  1. Incorporación ao destino adxudicado ao día seguinte ao cesamento, demorándose o desfrute do prazo posesorio correspondente en función das necesidades asistenciais, salvo que as xerencias permitan o seu desfrute total ou parcial.
  2. En casos excepcionais poderase demorar de forma motivada o cesamento no centro de orixe, durante o estado de alarma, con efectos administrativos do 1º día do prazo de posesión.
  3. Medida excepcional de mobilidade xeográfica.

Está prevista a publicación da Resolución definitiva na ultima semana de novembro.

Volver