Programa de transición xeracional do persoal Facultativo Especialista de Área

Publicado hoxe en DOG

  • AgMédica
  • Sanidade Pública

CIG-Saúde denuncia a aprobación e publicación hoxe en DOG desta medida do SERGAS unilateral que non tivo o respaldo na Mesa Sectorial de ningunha organización:

  • CIG-Saúde entende que se é necesario contratar persoal a maiores, fora do cadro de persoal, para garantir a cobertura das xubilacións, isto hai que facelo respectando o pacto de selección temporal.
  • Para CIG-Saúde este programa vulnera o pacto de selección temporal de Facultativos/as especialistas en atención hospitalaria, e esixe que os nomeamentos se oferten polas listas de contratación, abrindo un prazo excepcional para que se anoten os residentes que rematan.

Para ler mais pincha aqui.

A publicación hoxe do DOG recolle:

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o primeiro Programa temporal para a transición xeracional do persoal facultativo de institucións hospitalarias deste organismo, dirixido ao novo persoal especialista, e se establece o prazo para a presentación de solicitudes.

O persoal residente en formación que, consonte o disposto no punto primeiro anterior, sexa destinatario do Programa temporal para a transición xeracional e pretenda acceder a algún dos nomeamentos temporais de tres anos de duración previstos no anexo I, poderá presentar a súa solicitude no prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Deberá presentarse unha única solicitude, en modelo normalizado e a través da Oficina Virtual do Profesional (Fides/expedient-e/Sección de Procesos/Transición xeracional).

Os/as participantes poderán solicitar, por orde de preferencia, calquera das áreas sanitarias –de ser o caso distritos– en que, en execución do programa, se incorporará persoal temporal da súa especialidade (ver anexo I).

A solicitude dirixirase necesariamente á unidade de validación da institución hospitalaria do Servizo Galego de Saúde en que o/a residente finalice o seu período de residencia e presentarase polo rexistro electrónico

A presentación dunha solicitude non resultará vinculante para a persoa solicitante, a cal poderá rexeitar o concreto nomeamento de tres anos de duración que lle sexa finalmente ofertado en execución do programa.

Cando, polo número de solicitudes presentadas e as preferencias manifestadas nelas, sexa preciso aplicar unha prelación para que o novo persoal especialista acceda aos nomeamentos temporais do programa, a orde virá determinada pola puntuación que resulte do baremo que establece o anexo II desta resolución.

Os méritos relativos á formación universitaria (grao e posgrao), ao coñecemento do idioma galego e á avaliación final do período de residencia deberán estar acreditados documentalmente pola persoa interesada, e debidamente rexistrados no sistema informático Fides/expedient-e, o último día de presentación de solicitudes.

Non será necesaria a acreditación documental do mérito correspondente á continuidade asistencial.

Área Sanitaria

Especialidade

Distrito

Total

A Coruña e Cee

Cardioloxía

 

1

Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

 

1

Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

 

1

Hematoloxía e Hemoterapia

 

1

Medicina Interna

 

1

Nefroloxía

 

1

Pneumoloxía

 

1

Radiodiagnóstico

 

2

Total A Coruña e Cee

9

Ferrol

Endocrinoloxía e Nutrición

 

1

Hematoloxía e Hemoterapia

 

1

Medicina Intensiva

 

2

Medicina Interna

 

1

Pneumoloxía

 

1

Psiquiatría

 

1

Total Ferrol

7

Santiago de Compostela e Barbanza

Anatomía Patolóxica

 

1

Aparello Dixestivo

 

1

Cirurxía Pediátrica

 

1

Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

 

1

Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

 

1

Microbioloxía e Parasitoloxía

 

1

Oftalmoloxía

 

1

Otorrinolaringoloxía

 

1

Uroloxía

 

1

Total Santiago de Compostela e Barbanza

9

Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Anxioloxía e Cirurxía Vascular

 

1

Aparello Dixestivo

 

1

Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

 

2

Nefroloxía

 

1

Anestesioloxía e Reanimación

A Mariña

1

Cardioloxía

A Mariña

1

Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

A Mariña

1

Obstetricia e Xinecoloxía

A Mariña

1

Total Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

9

Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Anestesioloxía e Reanimación

 

2

Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

 

2

Medicina Interna

 

2

Radiodiagnóstico

 

2

Psiquiatría

Ourense-Verín

1

Total Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

9

Pontevedra e O Salnés

Anestesioloxía e Reanimación

 

2

Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

 

1

Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

 

1

Medicina Física e Rehabilitación

 

1

Medicina Interna

 

1

Microbioloxía e Parasitoloxía

 

1

Uroloxía

 

1

Total Pontevedra e O Salnés

8

Vigo

Anestesioloxía e Reanimación

 

2

Aparello Dixestivo

 

1

Medicina Interna

 

2

Psiquiatría

 

2

Radiodiagnóstico

 

2

Total Vigo

9

Total

60

Volver