Publicación da adxudicación de destino de OPE de diversas categorías

Inicio do prazo de toma de posesión da praza: do 8 de xuño ao 7 de xullo

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

Publicadas no DOG as Resolucións polas que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías:

Enfermeiro/a especialista:

  • enfermaría de saúde mental
  • enfermaría do traballo
  • enfermaría familiar e comunitaria
  • matrón/a

Médico/a de familia de atención primaria

Fisioterapeuta

Odontólogo/a de atención primaria

Pediatra de atención primaria

Persoal de servizos xerais (PSX)

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría (TCAE)

Prazo de toma de posesión de UN mes, do 8 de xuño ao 7 de xullo de 2021.

Volver