Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados aberto e permanente

Prazo de reclamacións de 15 días hábiles

  • Concurso de traslados

Publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2022 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

  • Prazo de quince días hábiles, do 16 de setembro ao 6 de outubro de 2022, contra a resolución provisional de adxudicación de destinos.
  • Prazo de dez días hábiles, do 16 ao 29 de setembro de 2022, contra a lista definitiva de persoas excluídas para poderen corrixir, se é o caso, o defecto que motivou a exclusión.

Poderanse consultar as listas na web do SERGAS e tamén a través do FIDES.

Volver