Publicación da modificación das convocatorias de OPE de diversas categorías

Ampliación de prazas e apertura dun novo prazo de inscrición

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional.

Categoría: técnico/a en farmacia

Total de prazas: 86 prazas

Prazo de inscrición: do 23/12/2020 ao 22/01/2021.

Poderá inscribirse quen reúna os requisitos de participación dentro do prazo de presentación de solicitudes- Quen xa estaba inscrito/a non ten que modificar nada.

As persoas que xa estaban inscritas pero que agora reúnan o requisito para cambiar de quenda (promoción interna ou discapacidade xeral), poderá modificar a quenda de acceso.

Os méritos computables serán os causados ata o 25 de decembro de 2019.

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de pinche.

Categoría: pinche

Total de prazas: 239 prazas

Prazo de inscrición: do 23/12/2020 ao 22/01/2021.

Poderá inscribirse quen reúna os requisitos de participación dentro do prazo de presentación de solicitudes- Quen xa estaba inscrito/a non ten que modificar nada.

As persoas que xa estaban inscritas pero que agora reúnan o requisito para cambiar de quenda (promoción interna ou discapacidade xeral), poderá modificar a quenda de acceso.

Os méritos computables serán os causados ata o 25 de decembro de 2019.


RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061.

CORRECCIÓN DE ERROS. Publicada no DOG o 23/12/2020.

CATEGORÍAS PRAZAS
Médico/a de urxencias hospitalarias 89
Médico/a asistencial do 061 10

Prazo de inscrición: do 24/12/2020 ao 25/01/2021.

Poderá inscribirse quen reúna os requisitos de participación dentro do prazo de presentación de solicitudes- Quen xa estaba inscrito/a non ten que modificar nada.

As persoas que xa estaban inscritas pero que agora reúnan o requisito para cambiar de quenda (promoción interna ou discapacidade xeral), poderá modificar a quenda de acceso.

Os méritos computables serán os causados ata o 26 de decembro de 2019.


RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de admisión e documentación clínica.

Categoría: médico/a de admisión e documentación clínica

Total de prazas: 5 prazas

Prazo de inscrición: do 23/12/2020 ao 22/01/2021.

Poderá inscribirse quen reúna os requisitos de participación dentro do prazo de presentación de solicitudes- Quen xa estaba inscrito/a non ten que modificar nada.

As persoas que xa estaban inscritas pero que agora reúnan o requisito para cambiar de quenda (promoción interna ou discapacidade xeral), poderá modificar a quenda de acceso.

Os méritos computables serán os causados ata o 26 de decembro de 2019.


RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de logopeda e terapeuta ocupacional.

Categoría: terapeuta ocupacional

Total de prazas: 11 prazas

Prazo de inscrición: do 23/12/2020 ao 22/01/2021.

Poderá inscribirse quen reúna os requisitos de participación dentro do prazo de presentación de solicitudes- Quen xa estaba inscrito/a non ten que modificar nada.

As persoas que xa estaban inscritas pero que agora reúnan o requisito para cambiar de quenda (promoción interna ou discapacidade xeral), poderá modificar a quenda de acceso.

Os méritos computables serán os causados ata o 25 de decembro de 2019.


RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área.

ESPECIALIDADE PRAZAS ESPECIALIDADE PRAZAS
Alergoloxía 5 Análises clínicas 24
Anatomía patolóxica 15 Anestesioloxía e reanimación 74
Anxioloxía e Cirurxía vascular 8 Aparello dixestivo 34
Cardioloxía 33 Cirurxía cardiovascular 3
Cirurxía ortopédica e traumatoloxía 53 Cirurxía torácica 4
Cirurxía xeral e do aparello dixestivo 46 Dermatoloxía médico cirúrxica e venereoloxía 13
Endocrinoloxía e nutrición 10 Farmacia hospitalaria 23
Hematoloxía e hemoterapia 25 Medicina física e rehabilitación 25
Medicina intensiva 23 Medicina interna 47
Medicina nuclear 4 Microbioloxía e parasitoloxía 10
Nefroloxía 20 Neurocirurxía 9
Neurofisioloxía clínica 7 Neuroloxía 19
Obstetricia e xinecoloxía 73 Oftalmoloxía 40
Oncoloxía médica 17 Otorrinolaringoloxía 23
Pediatría e as súas áreas específicas 44 Pneumoloxía 22
Psicoloxía clínica 12 Psiquiatría 25
Radiodiagnóstico 52 Radiofísica hospitalaria 5
Reumatoloxía 9 Uroloxía 23

Prazo de inscrición: do 23/12/2020 ao 22/01/2021.

Poderá inscribirse quen reúna os requisitos de participación dentro do prazo de presentación de solicitudes- Quen xa estaba inscrito/a non ten que modificar nada.

As persoas que xa estaban inscritas pero que agora reúnan o requisito para cambiar de quenda (promoción interna ou discapacidade xeral), poderá modificar a quenda de acceso.

Os méritos computables serán os causados ata o 26 de decembro de 2019.

Volver