Publicación das adxudicacións de destino de OPE

Categorías de celador/a, enfermeiro/a e grupo auxiliar da función administrativa

Publícanse no DOG as Resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de:

Tomas de posesión: UN mes (do 18 de setembro ao 17 de outubro)

Volver