Publicación das bases de elección telemática de destino de OPE

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

Hoxe publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproban as bases do procedemento telemático de elección de destino, a través de Fides/expedient-e, nos procesos de selección fixa convocados polo Servizo Galego de Saúde.

IMPORTANTE

OPEs que están pendentes da toma de posesión (enfermeiro/a, celador/a e aux. adminimstrativo/a):

  • Cando se publique no DOG a relación definitiva de aspirantes seleccionados, incluirase a relación de prazas ofertadas na correspondente categoría. Nese momento abrirase un prazo de DEZ días hábiles para, a través do FIDES, elixir por orde de preferencia os destinos.

 

Volver