Publicación das listas definitivas de selección temporal de diversas categorías

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Hoxe publícanse no DOG as listas coas puntuacións definitivas do proceso de actualización de listas de selección temporal.

RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

 • enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria
 • enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica

RESOLUCIÓN 22 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas
de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

 • enxeñeiro/a técnico/a,
 • facultativo/a especialista da área de medicina do traballo,
 • facultativo/a especialista da área de psicoloxía clínica,
 • farmacéutico/a de atención primaria,
 • fisioterapeuta,
 • grupo de xestión da función administrativa,
 • grupo técnico da función administrativa,
 • logopeda,
 • médico/a asistencial do 061,
 • médico/a coordinador/a do 061,
 • odontólogo/a de atención primaria,
 • técnico/a de grao medio en prevención de riscos laborais,
 • técnico/a superior en prevención de riscos laborais,
 • técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información,
 • técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información,
 • técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información,
 • terapeuta ocupacional
 • traballador/a social

Volver