Publicación das listas definitivas de selección temporal de diversas categorías

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

Categorías:

 • celador/a
 • celador/a-quenda de discapacidade intelectual
 • técnico/a en farmacia
 • técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
 • técnico/a superior en dietética
 • técnico/a superior en documentación sanitaria
 • técnico/a superior en hixiene bucodental
 • técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
 • técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
 • técnico/a superior en radioterapia

As listas entrarán en vigor con efectos do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

Volver