Publicación das listas definitivas de selección temporal de diversas categorías

Entrada en vigor o 18 de marzo de 2021

  • Sanidade Pública
  • Selección Temporal

Publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

Categorías:

  • enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental
  • enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo
  • enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria
  • matrón/a
  • enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica
  • médico/a de familia
  • médico/a de urxencias hospitalarias
  • pediatra de atención primaria.

Volver