Publicación das listas definitivas de selección temporal de diversas categorías

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

Categorías:

 • Celador/a
 • Auxiliar administrativo/a
 • PSX
 • Técnico/a en farmacia
 • Técnico/a superior en anatomía patolóxica
 • Técnico/a superior en dietética e nutrición
 • Técnico/a superior en documentación sanitaria
 • Técnico/a superior en hixiene bucodental
 • Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
 • Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
 • Técnico/a superior en radioterapia

As listas entrarán en vigor o 29 de abril de 2021.

Volver