Publicación das listas definitivas de selección temporal de diversas categorías

  • Sanidade Pública
  • Selección Temporal

Publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 2 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

Categorías:

  • enxeñeiro/a técnico/a
  • grupo de xestión da función administrativa
  • grupo técnico da función administrativa
  • técnico/a de grao medio de prevención de riscos laborais
  • técnico/a superior de prevención de riscos laborais
  • técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información
  • técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información
  • técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información

Entrada en vigor ao día seguinte da súa publicación no DOG

Volver