Publicación das listas definitivas de selección temporal de diversas categorías

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Hoxe publicáronse no DOG as seguintes Resolucións de selección temporal do SERGAS:

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

 • calefactor/a
 • condutor/a
 • electricista
 • fontaneiro/a
 • mecánico/a

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

 • enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo
 • enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental
 • matrón/a
 • médico/a de familia
 • pediatra de atención primaria
 • persoal de servizos xerais

RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e os resultados definitivos de baremación no proceso de  actualización de listas de aspirantes para a formalización de nomeamentos temporais en postos de traballo de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro).

 1. Clase de inspector/a médico/a.
 2. Clase de inspector/a farmacéutico/a.
 3. Clase de farmacéutico/a inspector/a de saúde pública.
 4. Lista xeral de licenciado/a sanitario/a: licenciado/a en Medicina e Cirurxía, licenciado/a en Farmacia, licenciado/a en Ciencias Químicas, licenciado/a en Ciencias Biolóxicas, licenciado/a en Psicoloxía
 5. Clase de subinspector/a sanitario/a
 6. Clase de ATS/DUE.

Volver