Publicación das listas provisionais de selección temporal de diversas categorías

Prazo de reclamación de 10 días hábiles

  • Sanidade Pública
  • Selección Temporal

Publícanse no DOG as Resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías:

- Categorías/especialidades de persoal licenciado sanitario de atención hospitalaria, do pacto de selección temporal de FEAs de 2018.

- Persoal médico de hospitalización a domicilio.

Prazo de reclamacións: DEZ días hábiles, do 4 ao 17 de febreiro de 2022.

Volver