Publicación das listas provisionais de selección temporal de diversas catgorías

Prazo de reclamación de 10 días hábiles

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

Categorías:

 • celador/a
 • celador/a (quenda de discapacidade intelectual)
 • técnico/a en farmacia
 • técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
 • técnico/a superior en dietética
 • técnico/a superior en documentación sanitaria
 • técnico/a superior en hixiene bucodental
 • técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
 • técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
 • técnico/a superior en radioterapia

Prazo de reclamacións: DEZ días hábiles, do 16 ao 29 de marzo de 2022.

Volver