Publicación listas provisionais admitidas/excluídas e nomeamento de tribunais de OPE

Declaración de exentos/as e non exentos/as da realización do exercicio de lingua galega

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

Publicáronse no DOG as Resolucións pola que se declaran, con carácter provisional, as persoas aspirantes admitidas e excluídas e as exentas e non exentas do exercicio de lingua galega e se nomean os tribunais cualificadores do concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías:

Alergoloxía Análises Clínicas Anatomía Patolóxica
Anestesioloxía e Reanimación Anxioloxía e Cirurxía Vascular Aparello Dixestivo
Cardioloxía Cirurxía Cardiovascular Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía
Cirurxía Torácica Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía
Endocrinoloxía e Nutrición Farmacia Hospitalaria Hematoloxía e Hemoterapia
Medicina do Traballo Medicina Física e Rehabilitación Medicina Intensiva
Medicina Interna Medicina Nuclear Medicina Preventiva e Saúde Pública
Microbioloxía e Parasitoloxía Nefroloxía Neurocirurxía
Neurofisioloxía Clínica Neuroloxía Obstetricia e Xinecoloxía
Oftalmoloxía Oncoloxía Médica Otorrinolaringoloxía
Pediatría e as súas áreas específicas Pneumoloxía Psicoloxía Clínica
Psiquiatría Radiodiagnóstico Radiofísica Hospitalaria
Reumatoloxía Uroloxía Xeriatría
técnico/a en farmacia técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía técnico/a superior en hixiene bucodental
técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico técnico/a superior en radioterapia

Prazo de reclamacións: DEZ días hábiles (do 23 de marzo ao 7 de abril de 2021)

  • Para que as persoas excluídas poidan enmendar o motivo de exclusión
  • Para persoas declaradas non exentas da realización do exercicio de galego
  • Para persoas que, tendo presentado debidamente a solicitude de participación no proceso, non consten como admitidas nin excluídas

Escrito dirixido á mesma unidade de validación á que se dirixiu a instancia de participación.

Volver