Publicación listas provisionais de baremación do concurso específico

Enfermeira/o especialista en enfermaría pediátrica

Publicadas na páxina web do SERGAS as Resolucións das distintas xerencias do SERGAS coas puntuacións provisionais do concurso específico de Enfermeiras/as especialistas en enfermaría pediátrica.

Prazo de reclamacións: DEZ días hábiles (do 12 ao 25 de febreiro de 2021)

Volver