Publicación das listas provisionais de selección temporal de diversas categorías

  • Sanidade Pública
  • Selección Temporal

Publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

Categorías:

  • facultativo/a especialista de área de medicina do traballo,
  • facultativo/a especialista de área de psicoloxía clínica,
  • farmacéutico/a de atención primaria,
  • fisioterapeuta,
  • logopeda,
  • odontólogo/a de atención primaria,
  • terapeuta ocupacional
  • traballador/a social

Prazo de reclamacións: DEZ días hábiles, do 30 de maio ao 10 de xuño de 2022.

Volver