Publicación puntación provisional da fase de concurso da OPE de diversas categorías

Aberto prazo de reclamacións de DEZ días hábiles

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

Hoxe publícanse no DOG as RESOLUCIÓNS da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de:

Os/as aspirantes poderán presentar reclamación ante o tribunal de selección no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG (do 12 ao 25 de novembro de 2020).

Os escritos dirixiranse ao Tribunal da correspondente categoría na Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Volver