Puntuacións provisionais da fase de concurso da OPE na categoría de terapeuta ocupacional

Publicado hoxe en DOG

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso na categoría de terapeuta ocupacional, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019.

Contra os resultados da baremación provisional os/as aspirantes poderán presentar reclamación, ante o respectivo tribunal de selección, no prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (do 26 de xaneiro ata o 8 de febreiro de 2023).

A estimación ou desestimación das reclamacións presentadas entenderase implícita na resolución pola que se aproben as puntuacións definitivas da fase de concurso, que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

Volver