Retribución das quendas coincidentes coa OPE de enfermeiras/os

O SERGAS modifica o criterio e a retribución especial do 25 de xuño tamén incluirá ao persoal que teña quenda asinada ese día.

  • AgEnfermeira
  • Sanidade Pública

O SERGAS modifica o criterio e a retribución especial do 25 de xuño tamén incluirá ao persoal que teña quenda asinada ese día.

Retribución do 25 de xuño de 2023 (quendas de noite do día 24 e de mañá e tarde do 25 de xuño), pola coincidencia co exame da OPE de enfermeira/o:

  • Persoal que teña algunha quenda asignada na carteleira e o persoal que cambie de quenda e traballe o día 25 de xuño: cobrará como un día de especial significación (é dicir, quendas de mañá ou tarde dous módulos de festivo, e quenda de noite dous módulos de noite prefestiva).

Quenda de mañá e tarde (7 horas)

148,12 euros

Quenda de noite (10 horas)

147,80 euros

  • Persoal que faga a quenda a maiores da súa xornada: cobrará a xornada complementaria actual máis un módulo adicional de festivo ou noite prefestiva segundo corresponda.

Quenda de mañá e tarde de domingo (7 horas)

218,54 + 74,06 = 292,60 euros

Quenda de noite de sábado (10 horas)

280, 30 + 73,90 = 354,20 euros

Volver