Título enfermeira/o especialista en enfermaría familiar e comunitaria

  • AgEnfermeira
  • Especialidades de enfermería
  • Sanidade Pública

O SERGAS comunica que o Ministerio lles informou que hai problemas técnicos coa emisión dos títulos co que se vai tardar mais do previsto.

Para anotarse nas listas de contratación van a habilitar o FIDES para que sexa suficiente coa presentación da publicación do BOE onde figura a relación de persoas APTAS na proba.

Enlace BOE

Volver